FAALİYET ALANLARIMIZ

Şirketimizin faaliyet alanları;

1. Proje Geliştirme
Hızla artan nüfus ve değişen ihtiyaçları karşılamak üzere kentlerimizin potansiyellerini ve yenilenebilecek alanlarını tespit ederek, kamu ve özel sektör eliyle yapılan yatırımları göz önünde bulundurarak; kente yatırım yapılacak büyük ölçekli proje alanlarının analizlerini ve bu projelerin geliştirilmesi sağlamaktır. Bu konuda Dünya’daki gelişme trendlerini takip ederek ülkemizin ve şehrimizin gayrimenkul yatırımlarını doğru yönlendirmektir.
Şehrimizin yatırım fırsatlarını bölgesel ve ulusal boyuttan, ülkemizin ve şehrimizin global etkileşimlerini de göz önünde bulundurarak gelen talepleri yönlendirmektir. Proje geliştirmede başlıca hedef, özellikle son yıllarda yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle oluşan yoğun gayrimenkul stoğunu doğru bir yatırım aracına dönüştürmek, şehrin, bölgenin ve ülkenin fırsatlarını gözeterek maksimum faydayı sağlamaktır.

2. Proje Yönetimi
Proje Yönetimi, bir projenin ortaya çıkabilmesi ve maksimum faydanın sağlanabilmesi için yatırım ve yatırımcı açısından var olan kaynağı idare edebilen bir mekanizma geliştirmektir. Proje Yönetimi’nin şirketimiz kapsamındaki temel hedefi, üç boyutlu gayrimenkul geliştirme projelerinden dördüncü boyutun Zaman ve beşinci boyutun da Maliyet olduğu kabulüyle, her beş boyutu da Optimize ve süperpoze ederek, özellikle yatırımcı veya sermayedara en yüksek faydayı sağlamak olacaktır.

3. Planlama
Planlama alanında, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri hizmetleri vermektir.

4. Gayrimenkul Uygulamaları (İnşaat) Gerçekleştirmek
Başta Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı modeli olmak üzere, Kat Karşılığı inşaat uygulamaları ve Sat Yap, Yap Sat İnşaat uygulamaları gerçekleştirmek faaliyet alanlarımız arasında olacaktır.

Şirket Faaliyet Konuları
• Her tür ve ölçekte kentsel planlar yapmak,
• Mimarlık, harita, jeoloji mühendislik hizmetleri vermek,
• İnşaat taahhüt, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak,
• Kentsel plan çalışmalarının gerçekleşmesini denetlemek ve bu planların uygulanmasına yönelik analiz-sentez çalışmaları yapmak,
• Mühendislik, müşavirlik ve kontrolörlük hizmetleri vermek,
• Gayrimenkullerle ilgili proje analizi ve fizibilite çalışması gerçekleştirmek,
• Yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak,
• Proje yönetim hizmetleri sunmak,
• Her tür ve büyüklükte gayrimenkul geliştirme ve danışmanlık hizmeti vermektir.